top of page

O NÁS

Advokát Szilágyi Lučenec
JUDr.
Ondrej Szilágyi
Advokát
Morhacova advokatska kancelaria szilagyi
JUDr.
Zuzana Morháčová
Spolupracujúci advokát

Ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2001. Advokátske skúšky úspešne absolvoval v roku 2004. Od roku 2005 založil vlastnú advokátsku kanceláriu so sídlom v Lučenci.

 

Je členom SAK, evidovaný pod číslom 4219. Ovláda nemecký a maďarský jazyk. Venuje sa najmä rodinnému, pracovnému a trestnému právu. Je rozhodcom Obchodného súdu, stáleho rozhodcovského súdu, zriadeného zriaďovateľom Obchodný súd, s.r.o.
 

e-mail: szilagyi@szilagyi.sk

Ukončila štúdium na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Advokátske skúšky úspešne absolvovala v roku 2015. Od roku 2017 je advokátkou a členkou SAK, zapísaná pod č. 7552. Od roku 2016 pracuje v Advokátskej kancelárii JUDr. Ondrej Szilágyi a od roku 2017 ako spolupracujúci advokát. Ovláda anglický jazyk venuje sa najmä trestnému právu, občianskemu právu a pracovnému právu.


e-mail: morhacova@szilagyi.sk

uhrinova advokatska kancelaria szilagyi
Mgr.
Terézia Uhrínová
Advokátsky koncipient

Ukončila štúdium na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2016 pracovala ako administratívny pracovník v Advokáteskej kancelárii JUDr. Ondrej Szilágyi a od roku 2017 ako advokátsky koncipient. Venuje sa právu obchodných spoločností, Registru partnera verejného sektora, obchodným spoločnostiam a zmluvám o prevode majetku.


e-mail: uhrinova@szilagyi.sk

kanderova advokatska kancelaria szilagyi
JUDr. Mgr.
Cecília Kanderová
Advokátsky koncipient

Ukončila štúdium na právnickej fakulte Janka Jesenského
v Sládkovičove. Od roku 2020 je zamestnaná ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Ondrej Szilágyi. Ovláda maďarský jazyk, venuje sa najmä trestnému a rodinnému právu.


e-mail: info@szilagyi.sk

malatinec advokatska kancelaria szilagyi
Mgr.
Matej Malatinec
Advokátsky koncipient

UMB PRF BB. Ukončil VŠ druhého stupňa v roku 2020. Predtým pôsobil v advokátskej kancelárii SUCHY partners ako administratívny pracovník. Jeho pracovné zameranie je trestné právo.


e-mail: malatinec@szilagyi.sk

michalikova advokataska kancelaria szilagyi
Mgr.
Lucia Micháliková
Administratívny pracovník
bottom of page