top of page
Advokát Szilágyi Lučenec

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Ondrej Szilágyi

Advokát Szilágyi Lučenec

OBHAJUJEME VAŠE ZÁUJMY

PROFIL KANCELÁRIE

Advokátska kancelária JUDr. Ondrej Szilágyi bola založená v roku 2005. Pre našich klientov poskytujeme právne služby vo všetkých odvetviach práva, najmä sa zameriavame na oblasti obchodného, občianskeho, trestného a pracovného práva. Ako oprávnená osoba poskytujeme komplexné služby týkajúce sa registrácie partnerov verejného sektora. Advokátska kancelária poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.

Pre našich klientov, právnické a fyzické osoby, zabezpečujeme komplexný a efektívny právny servis, vrátane poradenstva so zreteľom hlavne na záujmy klienta. Služby poskytujeme aj zahraničným subjektom, čo umožňujú jazykové znalosti advokátskej kancelárie, ako aj spolupracujúce české a maďarské advokátske kancelárie.

Dosiahnuté vzdelanie, advokátske skúšky a pracovné skúsenosti z rôznych oblastí práva sú garanciou kvality poskytovaných služieb. V zmysle zákona o advokácii má advokát poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ondrej Szilágyi, advokát

 

Dr. Vodu 2
984 01 Lučenec

+421 47 43 20 615

info@szilagyi.skwww.szilagyi.sk

Ďakujeme

kontakt
bottom of page